“World Edupia Pathway”-ын явуулсан оюутнуудын бичлэг тавигджээ